4 Ιουνίου 2013

Σκήτη Οσίου Νικάνορα (Ζάβορδα) - εσωτερικό μέρος, εικόνες και βίντεο (3-6-2013)

Σκήτη Οσίου Νικάνορα (Ζάβορδα) - εσωτερικό μέρος, εικόνες και βίντεο (3-6-2013):
-Επισκεφθήκαμε σήμερα (3-6-2013), όπως και άλλες φορές τη σκήτη του Οσίου Νικάνορα στη Ζάβορδα. Οι εργασίες για την αποπεράτωση και συντήρηση  της σκήτης συνεχίζονται, όπως φαίνονται και στις παρακάτω εικόνες. Ήμασταν τυχεροί διότι το
εργατικό προσωπικό έκανε διάλειμμα  για να πάρει το κολατσιό του και στη συνέχεια μας επέτρεψαν να πάρουμε εικόνες από το εσωτερικό της σκήτης (για λίγο γιατί συνέχισαν τις εργασίες τους).


-Το εσωτερικό της σκήτης, αν δεν το επισκεφτείς, δεν μπορείς να φανταστείς την όλη δομή του καθώς επίσης και τον αγιογραφικό διάκοσμο που ξεκινά από 1530 περίπου και μετέπειτα.

-Βέβαια η μετάβαση στη σκήτη πάνω σε μαδέρια και από κάτω η λίμνη ήταν καθαρά με δική μας ευθύνη, αλλά άξιζε τον κόπο. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, γίνουν σκαλοπάτια ασφαλείας για πρόσβαση του κοινού, η πεζογέφυρα (που λέγεται ότι θα γίνει στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) σίγουρα ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξάνεται συνεχώς γιατί η τοποθεσία είναι μαγευτική.-

  opaliouriotis.gr  

Ακολουθεί βίντεο