28 Δεκεμβρίου 2012

Υποχρέωση το τετράδιο φυτοπροστασίας από φέτος για τους παραγωγούς

Υποχρέωση το τετράδιο φυτοπροστασίας από φέτος για τους παραγωγούς:
Παπαλαζάρου Κική
Επιβεβλημένη καθίσταται για τους αγρότες η τήρηση ημερολογίου καταγραφής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις δυσάρεστες συνέπειες του νόμου αλλά και αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη.
Οι επαγγελματίες του αγροτικού χώρου θα πρέπει να τηρούν, για τουλάχιστον τρία έτη, πλήρη αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν.